Human Resource

Biografie

Nederlands:

Aan het einde van november 1990 op rave in Rotterdam, 4 jongens – die elkaar uit waar ze woonden wisten – op het doen van een aantal tracks met elkaar afgesproken. Dus Guido en Jasper bracht wat synths waar Johan en Robert’s studio was, Rohan slaapkamer. Samen creëerden ze de baan Dominator met rap zang. R & S Records, het label dat vrijgegeven mentasm de licentie verkregen voor de rest van de wereld en in december 1991 de jongens kreeg een gouden cd om het record verkoop van meer dan 75.000 exemplaren in Nederland herdenken.
Na de 2e single ‘The Joke’ het stil werd voor een tijdje .. de jongens investeerde het grootste deel van het geld dat ze uit dominator in een grote nieuwe studio en ze begonnen hun eigen platenmaatschappij, genaamd XSV. Met de nieuwe sound gecreëerd door Paul Elstak in hun hoofd creëerden ze een nieuw label harder KNOR. Human Resource produceerde een tweede album, in deze nieuwe sound, die werd verspreid over de hele wereld.
In 1995 verliet Jasper en werd vervangen door Sander. Het was rond die tijd dat Sander Nederlandse Nursery Rhymes zou kunnen doen in zijn eigen speciale geestelijk gestoord, maar oh zo grappige manier. Guido vond het grappig om Sander (het doen van zijn bijzondere kinderliedje act) opnemen en zet het op de B-kant van de nieuwe HR Record. iemand anders echt het grappige beetje, maakte een videoclip en 3 weken later was dat spoor in de Nederlandse singles charts op nummer 9. niet lang na dat de groep begon te desintegreren. en iedereen ging op hun eigen manier, behalve voor Guido die Human Resource in de koelkast had gezet, wachten tot het tijd was om een ​​herstart te doen was. Dit was in 2003, samen met Zeno (voormalige T99 MC) en Maurice (Poing) Een jaar later zelfs Stephan Scheltema aka Predator was – zij het voor een zeer korte periode – een lid van HR.
In 2005 werd de eerste editie van een nieuw festival wordt gehouden. De naam van het festival: Dominator. Dus was het tijd voor een nieuwe reeks van remixes en The Stunned Guys, Angerfist en Outblast heeft een hel van een baan en tilde het spoor over, in het nieuwe millennium. Door december 2005 had de groep uit elkaar weer gevallen en Guido besloten te gaan op, alleen .. Maar zo nu en dan, naar het grotere oldschool gebeurtenissen Jasper weer bij de groep en dus is het nog steeds 50% van de oorspronkelijke formatie, vergezeld van een MC .

English

At the end of November 1990 at rave in Rotterdam, 4 guys – who knew each other from where they lived – agreed on doing some tracks together. So Guido and Jasper brought some synths to where Johan and Robert’s studio was, Rohan’s bedroom. Together they created the track Dominator with rap vocals. R&S Records, the label that released mentasm obtained the license for the rest of the world and in december 1991 the guys got a golden CD to commemorate the record selling over 75000 copies in Holland.
After the 2nd single ‘The Joke’ it became quiet for a while.. the guys invested most of the money they made from dominator in a big new studio and they started their own record company, called XSV. With the new sound created by Paul Elstak in their mind they created a new harder label KNOR. Human Resource produced a second album, in this new sound which was spreading over the world.
In 1995 Jasper quitted and was replaced by Sander. it was about that time that Sander could do Dutch Nursery Rhymes in his own special mentally deranged, but oh so funny way. Guido thought it was funny to record Sander (doing his special nursery rhyme act) and put it on the B-Side of the new HR Record. someone else really got the funny bit, made a video clip, and 3 weeks later that track was in the dutch singles charts at number 9. not long after that the group started to disintegrate. and everyone went their own way except for Guido who had put Human Resource in the fridge, waiting till it was time to do a restart. This was in 2003, together with Zeno (former T99 MC) and Maurice (Poing) A year later even Stephan Scheltema aka Predator was – albeit for a very short period – a member of HR.
In 2005, the first edition of a new festival was being held. The name of the festival: Dominator. So it was time for a new set of remixes and The Stunned guys, Angerfist and Outblast did a hell of a job and lifted the track over, into the new millennium. By december 2005 the group had fallen apart once again and Guido decided to go on, alone.. But every now and then, at the bigger oldschool events Jasper rejoins the group and so it still 50% of the original formation, accompanied by an MC.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.